Z hlediska funkce se jedná pouze o „dopravní prostředek“

Věděli jste to, pánové? Měli jste tušení o tom, že příroda vybavila muže erekcí čistě z hlediska možnosti úspěšného rozmnožování a plození dalších generací? V době, kdy si většina párů užívá sexuálního vztahů za využití mnoha možností antikoncepce ve snaze co nejvíce početí zabránit, se tento poznatek jeví jako doslova směšný. Ale jedná se o skutečnou pravdu. A pravdou také je, že pro ženu není erekce jako taková téměř žádnou hodnotu, jelikož rozkoš u ní mohou navodit i zcela jiné praktiky, než běžný koitus?

Přesto má jeho dysfunkce negativní dopad na mužskou psychiku

Ano, opět se jedná o ověřený fakt. Ne zcela ideální průběh ztopoření penisu je muži vnímám zásadně jako negativní jev a mnozí pánové pak mohou trpět doslova depresivními stavy srovnatelnými se situací úmrtí blízké osoby.